Feeds:
Berichten
Reacties

Wake Achtersluispolder op 18 december door Amnesty.

De opsluiting van vreemdelingen op de bajesboten is volgens Amnesty in strijd met de rechten van de mens. Mensen in procedure voor een verblijfsvergunning zijn geen criminelen. Dan mogen ze zo ook niet behandeld worden. Om hen te kunnen blijven volgen zijn er andere mogelijkheden. Menswaardiger en met veel meer bewegingsvrijheid. Daarom houden we een wake op zondag 18 december om 14:00 uur bij de boten aan de Rijshoutweg. Deze keer  met een seculier karakter,  georganiseerd door Amnesty Zaanstad. Behalve gedichten en enkele mooie teksten zijn er  een paar klankschalen om ons te laten horen. Komt allen en betuig je solidariteit met de mensen op de boten. Door naar ze te zwaaien, een kaars te branden en bloemen in het hek te steken. Als groet en teken van betrokkenheid en medemenselijkheid.

Bert Boer namens Amnesty International

Hieronder het gedicht dat Sonja van Elmpt voordroeg:

 

Vreemdelingendetentie

 

op de bajesboot staat elke morgen een man

bij de deur van zijn cel die nog niet open kan

als dan eindlijk de sleutel in het slot wordt gedaan

is hij vrij, om een paar meter verder te staan

 

In Zaandam in de haven achter gaas en een hek

en met cameratoezicht op iedere plek

Zitten honderden mannen soms maandenlang vast

wordt hun waardigheid iedere dag aangetast

 

In een land dat altijd tolerant werd genoemd

wordt de schending van rechten nu dagelijks verbloemd

omdat wij onze rijkdom en luxe niet delen

en het weinig bestuurders ook echt iets kan schelen

 

iemand die hier op zoek is naar een beter bestaan

en die niets werkelijk niets crimineels heeft gedaan

komt omdat hij geen toestemming heeft hier te zijn

achter slot op die boot op dat haventerrein

 

op die bajesboot zit hij met een paar honderd man

op elkaar bij elkaar dag na dag nu en dan

mag hij eventjes sporten op de kaai in een kooi

speelt hij even een voetbal of handbal toernooi

 

maar dan moet hij al snel weer terug naar zijn cel

protesteren helpt niets want bevel is bevel

draait hij door door frustratie en naargeestige sfeer

zit hij zonder pardon dagen in isoleer

 

op de bajesboot zit hij drie maanden of meer

tot hij meewerkt aan terugkeer naar t land van weleer

als dat na heel veel maanden dan toch echt niet gaat

staat hij morgen ineens weer in Zaandam op straat

 

en dan ziet hij maar hoe het nu verder moet gaan

zonder huis zonder geld zonder iets zonder baan

werkt hij als illegaal dan weer hard voor zijn brood

wordt hij weer opgepakt zit hij weer op die boot

 

want hij is illegaal, nee, niemand is illegaal


Na een gedicht van Sonja van Elmpt begaven de aanwezigen zich met z’n allen naar het stadhuis waar Susan Schutjes van Amnesty en Ahmed Ali Nuh en Abdi Sharif van Stichting Jonge Vluchtelingen Zaanstreek een inspirerende toespraak hielden.

Susan Schutjes van Amnesty International houdt een toespraak

Ahmed Ali Nuh en Abdi Sharif namens Stichting Jonge Vluchtelingen Zaanstreek


Kom naar de manifestatie

Op zaterdag 10 december 13.00 uur

monument voor de mensenrechten

 bij het Zaantheater te Zaandam.

10 december, de dag van de mensenrechten, is een dag die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd. Organisaties grijpen deze dag aan om nog eens extra aandacht te vestigen op de mensenrechten. Daarom organiseren uiteenlopende partijen en organisaties uit Zaanstreek op zaterdag 10 december 13.00 de betoging ‘één voor mensenrechten.’

Sprekers namens de Stichting Jonge Vluchtelingen Zaanstreek zijn twee enthousiaste jonge vluchtelingen: Ahmed Ali Nuh en Abdi Sharif. Namens Amnesty International spreekt Susan Schutjes. Zij is regionaal vrijwilligster bij A.I. en trainer op het gebied van vreemdelingendetentie.

Dus sluit je aan op zaterdag 10 december 13.00.

Kom naar de manifestatie

Op zaterdag 10 december 13.00 uur

monument voor de mensenrechten

 bij het Zaantheater te Zaandam.

10 december, de dag van de mensenrechten, is een dag die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd. Organisaties grijpen deze dag aan om nog eens extra aandacht te vestigen op de mensenrechten. Daarom organiseren uiteenlopende partijen en organisaties uit Zaanstreek op zaterdag 10 december 13.00 de betoging ‘één voor mensenrechten.’

Vreemdelingendetentie is de vrijheidsontneming van mensen zonder verblijfsrecht. Ze zitten niet vast omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd maar omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben.

Iedereen heeft recht op vrijheid. Dat is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en in internationale verdragen. Asiel zoeken is een mensenrecht en illegaal verblijf is geen strafbaar feit maar het herhaaldelijk, langdurig vastzetten van vreemdelingen is in Nederland geen uitzondering.

Hiermee maakt Nederland zich schuldig aan het schenden van mensenrechten!

Niet alleen weerbare volwassenen worden in vreemdelingendetentie geplaatst,  ook kwetsbare mensen: kinderen, slachtoffers van marteling of mensenhandel, ouderen, zieken en zwangere vrouwen. Het gevangenisregime is niet vriendelijker  dan dat in een gewone gevangenis, integendeel. Op dit moment verblijven vreemdelingen gemiddeld 16 uur per dag in hun cel. In tegenstelling tot strafrechtelijke gedetineerden hebben zij geen recht op arbeid, onderwijs en/of incidenteel verlof bij, bijvoorbeeld, het overlijden van een familielid of de geboorte van een kind.

Er zijn alternatieven voor vreemdelingendetentie en een humaner beleid is mogelijk. Denk aan lichtere alternatieve maatregelen die kunnen uiteenlopen van verblijf op een aangewezen adres, meldplicht, tot open opvang, borgstelling, garantstelling of elektronisch monitoren.

Vreemdelingendetentie in Nederland, het moet en kan anders!